BELTEP UNIVERSAL WEŁNA KAMIENNA

BELTEP LIGHT,

EXTRA BELTEP LIHGT,

BELTEP UNIVERSAL

Zakres stosowania płyt BELTEP LIGHT EXTRA.

Uniwersalna izolacja cieplna i akustyczna o wilelofunkcyjnym zastosowaniu, w tym konstrukcje dachów spadzistych przy układaniu materiału termoizolacyjnego w przestrzeniach dachowych, poddaszy, stropów, podłóg  na legarach  ze wszystkimi rodzajami powłok; w konstrukcjach ścian i ścianek działowych w zabudowie. Pierwsza (wewnętrzna) warstwa w systemach wentylacji z ociepleniem przy aranżacji izolacji dwuwarstwowej.

Zakres stosowania płyt BELTEP LIGHT

Warstwa termoizolacyjna w konstrukcjach ścian trójwarstwowych, częściowo lub w całości wykonane. Pierwsza (wewnętrzna) warstwa w systemach wentylacji z Ociepleniem przy aranżacji izolacji dwuwarstwowej. Dźwiękoszczelna warstwa izolacyjna w konstrukcjach przegród, podłóg na legarach, sufitów.

Zakres stosowania płyt BELTEP Universal

Warstwa termoizolacyjna w konstrukcjach ścian trójwarstwowych, częściowo lub w całości wykonane. Termoizolacja  w systemach wentylacji z Ociepleniem przy zastosowaniu izolacji jednowarstwowej jako ochrona dla niskich budynków. Warstwy termoizolacyjnej w panelach trójwarstwowych montażu elementów. Termoizolacyjny rdzeń w panelach ściennych,betonowych i żelbetowych. Izolacja cieplna i akustyczna urządzeń przemysłowych, rurociągów i zbiorników o temperaturze roboczej do 400 o C, agregaty chłodnicze, komory i kanałów powietrzno-wentylacyjnych. Element filtrujący z oczyszczania gazów.