BPD DYSPERBIT Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

Kategoria:

BPD DYSPERBIT
Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

Opis produktu i właściwości
BPD Dysperbit jest wodną,bezrozpuszczalnikową dyspersją bitumiczno -lateksową służącą do wykonywania powłok
przeciwwilgociowych, przeciwwodnych orazimpregnacyjnych. Gwarantuje powstanie mocnej powłoki ochronnej, odpornej na wilgoć i substancjeagresywne zawarte w ziemi.

Najważniejsze właściwości :
• gotowa do użycia, wystarczy tylko wymieszać
• do stosowania na suche i wilgotne podłoża
• wodorozcieńczalna, nie zawiera żadnych rozpuszczalników
• ze względu na małe rozmiary cząstek doskonale wnika w pory i kapilary warstw mineralnych
• bezpieczna dla środowiska i w kontakcie zestyropianem lub wełną
• posiada właściwości tiksotropowe
Zastosowanie:
BPD Dysperbit jako wysokojakościowawodna dyspersja bitumiczno – lateksowa doskonalenadaje się:
• do wykonywania skutecznych, systemowychzabezpieczeń przeciwwilgociowych i przeciwwodnych dachów, stropodachów,wylewek betonowych, piwnic, łaźni, tarasów,ław i fundamentów
• do wykonywania izolacji podposadzkowych
• do konserwacji i renowacji asfaltowych pokryć dachowych
• do wykonywania bezspoinowych i bezpapowych powłok dachowych zbrojonych siatkami i włókninami technicznymi
• do zabezpieczania betonów przed korozją iwilgocią
• po rozcieńczeniu z wodą do wykonywania warstw gruntujących iwarstw podkładowych
• pod papy termozgrzewalne, lepiki,emulsje, masy i roztwory asfaltowe
• do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
Przygotowanie podłoża
Podłoże pod powłoki przeciwwilgociowe i przeciwwodne musi być wyrównane (bez spękań, ubytków, wystających fragmentów), pozbawione wszelkich zanieczyszczeń mogących pogorszyć wiązanie ( tłuszcze, oleje, smary, mleczko
cementowe). Podłoże może być suche, lub lekko wilgotne (w drugim przypadku wydłuży się znacznie czas wiązania). Wszelkie krawędzie należy sfazować, wklęsłe naroża wyokrąglić zaprawą cementową, na stykach powierzchni pionowych i poziomych zastosować fasetę. Wszelkie uszkodzenia podłoża, spoiny, raki, szczeliny wypełnić. Powierzchnie o nieregularnych kształtach, licznych ubytkach lub wypukłościach należy pokryć przed gruntowaniem tynkiem cementowym.