BPD GRUNT ROZPUSZCZALNIKOWY –

Kategoria:

GRUNT ROZPUSZCZALNIKOWY

Asfaltowy roztwór gruntujący
Opis Produktu i Właściwości
BPD Grunt Rozpuszczalnikowy do Gruntowania jest wysokojakościowym rozpuszczalnikowym roztworem asfaltowym z dodatkiem uszlachetniaczy. Służy do gruntowania
powierzchni budowli przed nałożeniem właściwej izolacji asfaltowej oraz do konserwacji skorodowanych powierzchni betonowych. Jest masą zwiększającą przyczepność i gruntującą podmasy asfaltowe.
Najważniejsze właściwości:
• gotowy do użycia, wystarczy tylko wymieszać
• wodoodporny, bezpośrednio po ułożeniu na izolowanej powierzchni jest całkowicie odporny na spłukanie wodą
• wysokowydajny, zwiększa przyczepność podłoży do właściwych izolacji
• doskonale penetruje w głąb izolowane powierzchnie
• do nakładania pędzlem lub szczotką dekarską posiada dobrą przyczepność do suchych podłoży (beton, papa, eternit, konstrukcje stalowe itp.),
• po wyschnięciu tworzy jednolitą mocną i elastyczną powłokę odporną na działanie czynników atmosferycznych i korozję biologiczną·
Zastosowanie:
BPD grunt rozpuszczalnikowy do gruntowania jako wysokojakościowy roztwór asfaltowy doskonale
nadaje się :
• do wykonywania warstw gruntujących i podkładowych pod papy termozgrzewalne, Lepiki, Emulsje, Masy i roztwory asfaltowe Papy Termozgrzewalne.
• do zabezpieczania betonów przed korozją i wilgocią
• do wykonywania skutecznych, systemowych zabezpieczeń przeciwwilgociowych dachów, stropodachów, wylewek betonowych, piwnic, łaźni, tarasów, ław i fundamentów
• do wykonywania powłok antykorozyjnych

Przygotowanie Podłoża:
Podłoże pod powłoki przeciwwilgociowe iprzeciwwodne musi być wyrównane (bez spękań,ubytków, wystających fragmentów), pozbawione wszelkich zanieczyszczeń mogących pogorszyć wiązanie ( tłuszcze, oleje, smary, mleczko
cementowe). Wszelkie krawędzie należy sfazować, wklęsłe naroża wyokrąglić zaprawą cementową, na stykach powierzchni pionowych i poziomych zastosować fasetę. Wszelkie uszkodzenia podłoża, spoiny, raki, szczeliny
wypełnić. Powierzchnie o nieregularnych kształtach, licznych ubytkach lub wypukłościach należy pokryć przed gruntowaniem tynkiemcementowym.