BPD Lepik na zimno

Kategoria:

BPD Lepik na zimno – kle j do papy
Lepik asfaltowy na zimno
Opis produktu i właściwości:
BPD Lepik na zimno – Klej jest wysokojakościową rozpuszczalnikową masą asfaltowo-lateksową z dodatkiem uszlachetniaczy. Służy do przyklejania nazimno pap asfaltowych do betonów i tynków, klejenia pap między sobą w izolacji wielowarstwowej.
Najważniejsze właściwości:
• gotowy do użycia, wystarczy tylko wymieszać
• wodoodporny, bezpośrednio po ułożeniu na izolowanej powierzchni jest całkowicie odpornyna spłukanie wodą
• wysokowydajny, posiada doskonałe właściwościpenetracji w głąb izolowanych powierzchni
• do nakładania pędzlem lub szczotką dekarską
• posiada dobrą przyczepność do suchychpodłoży (beton, papa, eternit, konstrukcjestalowe itp.),
• po wyschnięciu tworzy jednolitą mocną i elastyczną powłokę odporną na działanieczynników atmosferycznych i korozję biologiczną
Zastosowanie:
BPD Lepik na zimno Klej jako wysoko wydajny lepikasfaltowy doskonale nadaje się :
• do przyklejania pap asfaltowych do betonów i tynków
• klejenia pap między sobą w izolacji wielowarstwowej
• do wykonywania skutecznych,systemowych zabezpieczeń przeciwwilgociowych dachów,stropodachów, wylewek betonowych,
tarasów, ław i fundamentów do wykonywania powłok antykorozyjnych
Przygotowanie podłoża:
Podłoże pod powłoki przeciwwilgociowe i przeciwwodnemusi być suche, wyrównane (bez spękań, ubytków,
wystających fragmentów), pozbawione wszelkich zanieczyszczeń mogących pogorszyć wiązanie (tłuszcze,
oleje, smary, mleczko cementowe). Wszelkie krawędzie należy sfazować, wklęsłe naroża wyokrąglić zaprawą
cementową, na stykach powierzchni pionowych i poziomych zastosować fasetę. Wszelkie uszkodzenia
podłoża, spoiny, raki, szczeliny wypełnić. Powierzchnie o nieregularnych kształtach, licznych ubytkach lub
wypukłościach należy pokryć przed gruntowaniem tynkiem cementowym.
Aplikacja
Przed przystąpieniem do prac roztwór należy dokładnie wymieszać. Masę można nakładać na powierzchnię
ręcznie za pomocą pędzla, wałka lub szczotki. Przy klejeniu papy do podłoży betonowych powierzchnię
należy uprzednio zagruntować preparatem BPD Lepik do Gruntowania. Na podłożu posmarowanym
preparatem BPD Lepik na zimno- Klej po około 20 min można położyć papę i mocno docisnąć. Brzegi
zabezpieczyć listwami przed wywinięciem. Przy klejeniu
papy do papy smarować cienko obie powierzchnie.