BPD SZYBKI GRUNT SBS Asfaltowy roztwór gruntujący

Kategoria:

BPD SZYBKI GRUNT SBS
Asfaltowy roztwór gruntujący
Opis produktu i właściwości:

BPD Szybki Grunt SBS jest wysokojakościowym rozpuszczalnikowym roztworem asfaltowym zdodatkiem kauczuku SBS oraz uszlachetniaczy. Służydo gruntowania powierzchni budowli przed nałożeniem właściwej izolacji asfaltowej oraz do konserwacji skorodowanych powierzchni betonowych. Jest masą zwiększającą przyczepność i gruntującą pod masy asfaltowe i papy termozgrzewalne.
Najważniejsze właściwości: krótki czas schnięcia, poniżej 2 godzin
niweluje mikropęknięcia podłoża,  wodoodporny, bezpośrednio po ułożeniu naizolowanej powierzchni jest całkowicie odpornyna spłukanie wodą. Wysokowydajny, zwiększa przyczepnośćpodłoży do właściwych izolacji doskonale penetruje powierzchnie,  do nakładania pędzlem lub szczotką dekarską, posiada dobrą przyczepność do suchych
podłoży (beton, papa, eternit, konstrukcje stalowe itp.),  po wyschnięciu tworzy jednolitą mocną ielastyczną powłokę odporną na działanie czynników atmosferycznych i korozję biologiczną.
Zastosowanie:
BPD Szybki Grunt SBS do gruntowania jakowysokojakościowy roztwór asfaltowy doskonale nadaje
się :
do wykonywania warstw gruntujących i podkładowych, pod papy termozgrzewalne, lepiki, emulsje,
masy i roztwory asfaltowe,  do zabezpieczania betonów przed korozją i wilgocią do wykonywania skutecznych, systemowych zabezpieczeń przeciwwilgociowych dachów, stropodachów, wylewek betonowych, piwnic,
łaźni, tarasów, ław i fundamentów  do wykonywania powłok antykorozyjnych  do stosowania na podłoża betonowe, stalowe, blachy, papy, eternity, ławy fundamentowe, podziemne części budowli, dachy
Przygotowanie podłoża
Podłoże pod powłoki przeciwwilgociowe i przeciwwodne musi być wyrównane (bez spękań, ubytków,
wystających fragmentów), pozbawione wszelkich zanieczyszczeń mogących pogorszyć wiązanie
( tłuszcze, oleje, smary, mleczko cementowe). Wszelkie krawędzie należy sfazować, wklęsłe naroża wyokrąglić
zaprawą cementową, na stykach powierzchni pionowych i poziomych zastosować fasetę. Wszelkie
uszkodzenia podłoża, spoiny, raki, szczeliny wypełnić. Powierzchnie o nieregularnych kształtach, licznych
ubytkach lub wypukłościach należy pokryć przed gruntowaniem tynkiem cementowym.

 

KARTA TECHNICZNA