EUROBIT ECO G200 S40

Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa na osnowie z tkaniny szklanej oksydowana

  • grubość papy/gramatura –  4,0 mm (+/-10%)
  • giętkość w niskich temperaturach 0C
  • odporność na wysokie temperatury +70C

 

Zastosowanie produktu:
Stosować do wykonywania izolacji dachowych jako warstwę podkładową wielowarstwowych pokryciach dachowych na podłożach betonowych, drewnianych na warstwie izolacji cieplnej lub na starych pokryciach dachowych oraz do wykonywania przeciwwilgociowych – izolacji poziomych posadzek, fundamentów, wylewek betonowych, tarasów i płyt stykających się z gruntem oraz izolacji pionowych podziemnych części budynków w warunkach braku oddziaływania ciśnienia hydrostatycznego wody.

 

 

Transport  i przechowywanie:
papa-bpd
Rolki papy należy przechowywać i przewozić w pozycji stojącej na równym podłożu, zabezpieczone przed przewracaniem się i układane w jednej warstwie. Rozładunek należy przeprowadzać z należytą starannością.
Niedopuszczalne jest zrzucanie rolek ze środka transportowego. Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zawilgoceniem i zabezpieczających przed działaniem promieni słonecznych oraz nadmiernym nagrzewaniem. Rolki powinny znajdować się w odległości co najmniej 120 cm od źródeł ciepła. Na placu budowy rolki papy należy przechowywać w możliwie najkorzystniejszych warunkach.

 

Aplikacja produktu:
Mocowanie do podłoża metoda zgrzewania
Mocowanie mechaniczne
Stosować zakłady poprzeczne i wzdłużne co najmniej 8-10 cm
Aplikacja papy powinna się odbywać w temperaturze co najmniej 8C


Pakowanie produktu:
Szerokość rolki: 1m
Długość rolki: 7,5 mb
Opakowanie zbiorcze: 20 rolek = 150 m2
Rolki zabezpieczone są banderolą – paskami BPD
Opakowanie zbiorcze zabezpieczone folią termokurczliwą

 

Przekrój produktu – skład:
1. Warstwa wierzchnia – posypka drobnoziarnista
2. Warstwa izolacyjna – asfalt oksydowany
3. Wkładka/Osnowa – tkanina szklana
4. Warstwa izolacyjna – asfalt oksydowany
5. Warstwa podkładowa – folia PE

 

Gwarancja na produkt: 3 lata

 

Karta produktu – PDF
Kategoria: Tag: