Europlast 5 G200 S28

Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa na osnowie z tkaniny szklanej modyfikowana SBS.

 

  • grubość papy 2,8 mm (+/- 0,20 mm)
  • giętkość w niskich temperaturach -5 st. C
  • odporność na wysokie temperatury +80 st. C

 

Zastosowanie produktu:
Stosować do izolacji dachowych  jako warstwę podkładową w wielowarstwowych pokryciach dachowych na podłożach betonowych, drewnianych, na warstwie izolacji cieplnej lub na starych asfaltowych pokryciach dachowych oraz do wykonywania izolacji przeciwwodnych – izolacji poziomych posadzek, fundamentów, wylewek betonowych, tarasów i płyt stykających się z gruntem oraz do izolacji pionowych podziemnych części budynków w warunkach braku oddziaływania ciśnienia hydrostatycznego wody.

 

 

Transport  i przechowywanie:
papa-bpd
Rolki papy należy przechowywać i przewozić w pozycji stojącej na równym podłożu, zabezpieczone przed przewracaniem się i układane w jednej warstwie. Rozładunek należy przeprowadzać z należytą starannością.
Niedopuszczalne jest zrzucanie rolek ze środka transportowego. Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zawilgoceniem i zabezpieczających przed działaniem promieni słonecznych oraz nadmiernym nagrzewaniem. Rolki powinny znajdować się w odległości co najmniej 120 cm od źródeł ciepła. Na placu budowy rolki papy należy przechowywać w możliwie najkorzystniejszych warunkach.

 

Aplikacja produktu:
Mocowanie do podłoża metodą zgrzewania
Mocowanie do podłoża mechaniczne
Stosować zakłady poprzeczne i wzdłużne co najmniej 8-10 cm
Aplikacja papy powinna odbywać się w temperaturze co najmniej +5C

 

Pakowanie produktu:
Szerokość rolki: 1 m
Długość rolki: 10 mb
Opakowanie zbiorcze: 24 rolki = 240 m2
Rolki zabezpieczone są banderolą – paskami BPD
Opakowanie zbiorcze zabezpieczone folią termokurczliwą


Przekrój produktu – skład:
• warstwa wierzchnia – posypka drobnoziarnista
• warstwa izolacyjna – asfalt modyfikowany SBS
• wkładka/osnowa – tkanina szklana
• warstwa izolacyjna – asfalt modyfikowany SBS
• warstwa podkładowa – folia PE

 

Gwarancja na produkt: 7 lat

 

Karta produktu – PDF
Kategoria: Tag: