Polistyren Ekstrudowany XPS

Styrodur Bateplex XPS-300 kpa

Izolacja termiczna budynków i obiektów inżynierii lądowej. Izolacja termiczna fundamentów i ścian piwnic, podłóg, dachów i tarasów, wylewek i belek nośnych, ścian zewnętrznych i wewnętrznych.

  • współczynnik przenikania ciepła :
  • 20mm-60mm – 0,034 W/mK
  • 70mm-120mm – 0,030 W/mK
  • Nasiąkliwość wody WL(T) < 0,7%
  • rozmiar 1215mm x 615 mm (frezowany)

Maksymalna temperatura użytkowa od -50°C do +70°C.