EUROBIT W400

Papa asfaltowa wierzchniego krycia na osnowie z tektury budowlanej

  • grubość papy/gramatura – 2,6 kg/m2
  • giętkość w niskich temperaturach 0C
  • odporność na wysokie temperatury +70C

 

Zastosowanie produktu:
Stosować do wykonywania izolacji dachów jako warstwę wierzchnia w wielowarstwowych pokryciach dachowych przy wykonywaniu nowych i renowacji starych asfaltowych pokryć dachowych.

 

Transport  i przechowywanie:
papa-bpd
Rolki papy należy przechowywać i przewozić w pozycji stojącej na równym podłożu, zabezpieczone przed przewracaniem się i układane w jednej warstwie. Rozładunek należy przeprowadzać z należytą starannością.
Niedopuszczalne jest zrzucanie rolek ze środka transportowego. Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zawilgoceniem i zabezpieczających przed działaniem promieni słonecznych oraz nadmiernym nagrzewaniem. Rolki powinny znajdować się w odległości co najmniej 120 cm od źródeł ciepła. Na placu budowy rolki papy należy przechowywać w możliwie najkorzystniejszych warunkach.

 

Aplikacja produktu:
Klejenie za pomocą BPD Lepik na zimno (link aktywny do produktu Lepik)
Mechaniczne kotwienia
Stosować zakłady poprzeczne i wzdłużne co najmniej 8-10 cm
Aplikacja papy powinna się odbywać w temperaturze co najmniej 8 C
 
Pakowanie produktu:
Szerokość rolki: 1 m
Długość rolki: 15 mb
Opakowanie zbiorcze: 20 rolek = 300 m2
Rolki zabezpieczone są banderolą- paskami BPD
Opakowanie zbiorcze zabezpieczone folią termokurczliwą

 

Przekrój produktu – skład:
1. Warstwa wierzchnia – posypka gruboziarnista
2. Warstwa izolacyjna – asfalt oksydowany
3. Wkładka/Osnowa – tektura budowlana
4. Warstwa izolacyjna – asfalt oksydowany
5. Warstwa podkładowa – posypka drobnoziarnista

 

Karta produktu – PDF
Kategoria: Tag: