Grupa BPD

sieć najbardziej renomowanych producentów i dystrybutorów materiałów budowlanych
w Polsce, Europie oraz w krajach WNP

W Naszej grupie znajdują się producenci takich materiałów jak: papy termozgrzewalne, asfaltowe hydroizolacyjne masy bitumiczne, Styropian EPS, polistyren ekstrudowany, chemia budowlana oraz wiele innych. Grupa BPD to połączenie wspólnych działań dystrybutorów, producentów oraz firm wykonawczych w celu optymalnego dostosowania oferty do potrzeb danego rynku. Grupa BPD to stały nadzór nad prawidłową polityką towarową i handlową na danym rynku. Nasi odbiorcy to klienci hurtowi oraz profesjonalni wykonawcy.

Kładziemy duży nacisk na rozwój technologii oraz nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem Naszych produktów. Każdego roku przeprowadzamy wiele szkoleń dla firm wykonawczych oraz dla dystrybutorów w zakresie stosowania Naszych produktów. Jakość Naszych produktów potwierdzona jest licznymi certyfikatami oraz zakładową kontrolą produkcji ISO.

Nasi odbiorcy już wiedzą, że jedynym wyznacznikiem dobrego produktu nie jest cena, lecz jakość, profesjonalne wykonawstwo oraz pełna świadomość inwestora co do możliwości zastosowania odpowiedniej technologii w budownictwie, co procentuje optymalizacją kosztów i satysfakcją klienta. Zapraszamy do współpracy odbiorców hurtowych oraz profesjonalnych wykonawców.