EUROBIT P 333

Papa asfaltowa podkładowa na osnowie z tektury budowlanej

  • grubość papy/gramatura – 2,6 kg/m2
  • giętkość w niskich temperaturach 0C
  • odporność na wysokie temperatury +70C

 

Zastosowanie produktu:
Stosować do wykonywania izolacji dachowych jako warstwę podkładową w wielowarstwowych pokryciach dachowych na podłożach betonowych i drewnianych lub na starych asfaltowych pokryciach dachowych oraz do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych – izolacji poziomych posadzek fundamentów, wylewek betonowych,tarasów i płyt stykających się z gruntem w warunkach
braku oddziaływania ciśnienia hydrostatycznego wody. Stosować do laminacji styropianu.

 

Transport  i przechowywanie:
papa-bpd
Rolki papy należy przechowywać i przewozić w pozycji stojącej na równym podłożu, zabezpieczone przed przewracaniem się i układane w jednej warstwie. Rozładunek należy przeprowadzać z należytą starannością.
Niedopuszczalne jest zrzucanie rolek ze środka transportowego. Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zawilgoceniem i zabezpieczających przed działaniem promieni słonecznych oraz nadmiernym nagrzewaniem. Rolki powinny znajdować się w odległości co najmniej 120 cm od źródeł ciepła. Na placu budowy rolki papy należy przechowywać w możliwie najkorzystniejszych warunkach.

 

Aplikacja produktu:
Klejenie za pomocą BPD Lepik na zimno
Mechaniczne kotwienie do podłoża drewnianego
Stosować zakłady poprzeczne i wzdłużne co najmniej 8-10 cm
Aplikacja papy powinna się odbywać w temperaturze co najmniej 8C
 
Pakowanie produktu:
Szerokość rolki: 1m
Długość rolki: 15mb
Opakowanie zbiorcze: 20 rolek = 300 m2
Rolki zabezpieczone są banderolą- paskami BPD
Opakowanie zbiorcze zabezpieczone folią termokurczliwą

 

Przekrój produktu – skład:
1. Warstwa wierzchnia – posypka drobnoziarnista
2. Warstwa izolacyjna – asfalt oksydowany
3. Wkładka/Osnowa – z tektury budowlanej
4. Warstwa izolacyjna – asfalt oksydowany
5. Warstwa podkładowa – posypka drobnoziarnista

 

Karta produktu – PDF
Kategoria: Tag: